Last Event Info Bangkok 2018

Bangkok   published:  JULY 26, 2018 Sensation - Last Event Info Bangkok 2018

 

 

This Sunday, July 29, Heineken presents Sensation will bring the brand-new show ‘Rise’ for the first time to Asia. To ensure a smooth start and to get the most out of the event, we advise you to read up on the last event info, which can be found below.

     

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคมนี้ Heineken presents Sensation จะนำประสบการณ์ใหม่ล่าสุด “RISE” มาให้คุณสัมผัสเป็นครั้งแรกในเอเชียเพื่อการร่วมสัมผัสประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบกรุณาอ่านรายละเอียดที่ควรทราบเพื่อที่จะเตรียมตัวไปงานดังต่อไปนี้

 

TIMETABLE | ตารางการแสดง 

04:00pm | Doors open
05:00pm | WHOISJODY

06:00pm | DIRTY SOUTH

06:50pm | MATISSE & SADKO

07:50pm | MR. WHITE

08:50pm | CHUCKIE

09:50pm | KO:YU

10:50pm | Heineken presents THE MIX

11:00pm | DANNIC

00:00am | DIRTCAPS

01:00am | HEADHUNTERZ

02:00am | End

Hosted by MC Gee    

 

MINIMUM AGE | อายุของผู้เข้าร่วมงาน        
The minimum age of entrance to the event is 20 years. Even with parental permission or with guidance you are not permitted entrance when under the age of 20. Every ticket holder will be checked for identification at the entrance.

ผู้เข้าร่วมงานจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีจะไม่สามารถให้เข้าร่วมงานได้ถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือมีผู้ปกครองเข้าร่วมด้วยก็ตามสำหรับผู้ถือบัตรทุกท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้างาน  

 

DRESS CODE – BE PART OF THE NIGHT, DRESS IN WHITE!  การแต่งกาย – กรุณาใส่ชุดสีขาว
We strongly abide by the all-white dress code. Access will be denied when you don’t live up to the dress code, even with a valid ticket. We won’t refund your ticket. 

YES White shirts with small prints of another colour
YES Accessories of another colour
YES Shoes of another colour
YES White jeans
YES Maximum off 20% of your outfit another colour
YES White shorts
YES Flip-flops

When it comes to choosing your outfit for Sensation, remember 
WHITE = WHITE! So no beige, brown or grey, regardless of the shade.

 

ผู้มีสิทธิ์เข้างานจะต้องแต่งกายด้วยสีขาวล้วนเท่านั้น (รองเท้าและเครื่องประดับสามารถยกเว้นให้เป็นสีอื่นได้ถึงแม้ท่านจะมีบัตรแล้วแต่หากผู้ถือบัตรไม่ใส่ชุดสีขาวทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงานและเราจะไม่ชำระคืนค่าบัตรทั้งนี้ดุลพินิจของผู้จัดงานถือเป็นสิทธิ์ขาด

เสื้อสีขาวและมีลายสีอื่นเพียงเล็กน้อย 
เครื่องประดับสีอื่นๆ 
รองเท้าสีอื่นๆ 
กางเกงยีนส์สีขาว 
สามารถมีสีอื่นในชุดสีขาวได้ไม่เกิน 20% 
กางเกงขาสั้นสีขาว

เมื่อต้องเลือกชุดสีขาวเพื่อมาร่วมงาน Sensation กรุณาเลือก 

สีขาวคือสีขาวไม่ใช่สีเบจน้ำตาลอ่อนหรือเทา 


TICKETS & WRISTBANDS | บัตรและสายรัดข้อมือ
We are almost sold out, a limited number of tickets are available viasensationthailand.com. Online ticket sales will continue until Saturday, July 28, 2018, at 23:59 hrs. Ticket sales at the box office in front BITEC EH100 will continue from 15:00 hrs. On July 29, 2018, until 22:30 hrs. As long as there is availability. 

Access will only be granted with a valid ticket. nm

If you have any questions about your tickets, please email info@sensationthailand.com 


บัตรจำหน่ายใกล้จะหมดแล้วและบัตรมีจำนวนจำกัดสามารถสำรองบัตรได้ที่sensationthailand.com. การจำหน่ายบัตรออนไลน์จะสิ้นสุดลงวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 หากยังมีบัตรเหลือจะมีการจำหน่ายที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรบริเวณ EH100 BITEC ตั้งแต่เวลา 15.00 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 จนถึงเวลา 22.30 

ผู้ที่มีบัตรที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมงานได้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทาง info@sensationthailand.com 


ENTRANCE |
ประตูทางเข้า

The gate via which you can enter the venue.
- General Admission tickets: Entrance EH 100 
- Deluxe tickets: Entrance EH 100 
- VIP Tables: Entrance EH99

While waiting in line at the entrance, please prepare your ticket and ID card/passport. To ensure safety for everybody at the venue, all visitors will be searched at the entrance. 

Please be reminded that if you decide to leave the event, you cannot re-enter the event. 

 

ทางเข้าร่วมงาน
สำหรับผู้ถือบัตร General Admission : ทางเข้า EH 100 
-
สำหรับผู้ถือบัตร Deluxe : ทางเข้า EH 100 
-
สำหรับผู้ถือบัตร VIP Tables : ทางเข้า EH99

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้างานกรุณาเตรียมบัตรของคุณให้พร้อมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของคุณและเพื่อการรักษาความปลอดภัยของทุกท่านที่เข้าร่วมงานทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและค้นกระเป๋าบริเวณทางเข้างาน

ทางผู้จัดขอแจ้งให้ทราบว่าหากท่านออกจากพื้นที่งานแล้วท่านจะไม่สามารถกลับเข้ามาร่วมงานได้อีก 


General Admission tickets | สำหรับผู้ถือบัตร General Admission 

Give you access to the main floor of the event. 

 

ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้เฉพาะบริเวณ Main Floor ภายในงานเท่านั้น 

 

Deluxe tickets | สำหรับผู้ถือบัตร Deluxe

Give you access to the main floor and the two deluxe decks A and B. 

 

ท่านสามารถเข้าร่วมงานบริเวณ Main Floor และพื้นที่ Deluxe Deck ทั้งโซน A และ B 

 

VIP Table tickets | สำหรับผู้ถือบัตร VIP Table 

Give you access to the main floor, the two deluxe decks, and the designated VIP table areas.  

Note: Security personnel at each deluxe deck may refer you to a different deck if the one you wish to access is full. 

 

ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้บริเวณ Main Floor และพื้นที่ Deluxe Deck ทั้งสองโซนและพื้นที่พิเศษสำหรับ VIP เท่านั้น 

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะแนะนำให้ท่านไปที่ deck A หรือ deck B หากบริเวณใดบริเวณหนึ่งมีคนเป็นจำนวนมากแล้ว 

 

FLOOR PLAN

Floor plan BITEC

 

TOILETS | ห้องน้ำ
There are plenty of toilets situated inside the venue. Please follow the signage.


ในบริเวณงานมีห้องน้ำสำหรับให้บริการเป็นจำนวนมากท่านสามารถมองหาป้ายเพื่อชี้ทางไปยังห้องน้ำบริเวณใกล้เคียงภายในงานได้ 


PAYMENT SYSTEM | ระบบการชำระเงิน    
Payments need to be done with RFID. There will be booths to top-up your RFID wristband. Payment can be done with credit card and cash.

Payment cannot be returned / refunded at the end of the night.


อาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณงานสามารถซื้อได้โดยใช้ระบบ RFID ที่อยู่ในริสแบนด์ของท่านเท่านั้นโดยจะมีบูธสำหรับเติมเงินให้บริการอยู่ทั่วบริเวณงานโดยท่านสามารถเติมเงินได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตระบบเติมเงินจะไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินสดได้กรุณาเติมเงินให้พอดี 


FOOD & DRINKS | เครื่องดื่ม
Various types of food and drinks are available at one of many outlets throughout the venue.


ภายในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย


MERCHANDISE | ของที่ระลึก

There is merchandise present in the venue. Please find the exact locations on the floor plan. 

 

ภายในงานมีเสื้อผ้าสีขาวล้วนและของที่ระลึกจำหน่ายท่านสามารถตรวจจุดบริการได้ในแผนที่

 

SOCIAL MEDIA

We love seeing your pictures and videos, so upload them on Twitter, Instagram or Facebook and use the hashtag #SensationThailand #SensationThailand2018 #HeiSensation #iMeThailand #SensationRise. Join the Facebook event and invite your friends. Follow us at @sensationthailand on Instagram for live coverage and behind the scene footage.
Add @sensation on Instagram to stay up-to-date on backstage footage. 


เราอยากเห็นรูปหรือวิดิโอของคุณบน Twitter, Instagram และ Facebook อย่าลืม #SensationThailand #SensationThailand2018 #HeiSensation #iMeThailand #SensationRise. โปรดติดตามเราทาง @sensationthailand บน Instagram สำหรับการ live coverage และภาพ behind the scene.
และอย่าลืมแอด @sensation ใน Instagram เพื่ออัพเดทเกี่ยวกับภาพ Backstage

 

PHOTO AND VIDEO | การถ่ายภาพและบันทึกภาพวีดีโอ
To make sure you capture all special moments at Sensation, you may bring your mobile phone(s), pocket digital cameras or GoPro Camera. Except for persons holding an official Sensation press accreditation, (semi-) professional cameras and video cameras aren’t allowed and will be taken from you at the entrance of the venue. No Selfie sticks longer than 1m. are allowed.


เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้เก็บประสบการณ์พิเศษของ Sensation ได้อย่างเต็มที่คุณสามารถนำโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายภาพขนาดพกพาหรือกล้อง GO-PRO เพื่อเก็บภาพที่คุณประทับใจภายในงานได้และอนุญาตให้ใช้ไม้ selfie ขนาดความยาวไม่เกิน 1 เมตรเท่านั้น  สำหรับกล้องขนาดใหญ่จะไม่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าภายในงานการอนุญาตอุปกรณ์ถ่ายภาพหรือเครื่องบันทึกภาพงานเป็นสิทธิ์และดุลพินิจของผู้จัดงานเท่านั้น

 

DISABLED VISITORS | ผู้ที่นั่งรถเข็นหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
If you are a disabled visitor, please write us an email at info@sensationthailand.com and we will make special arrangements for you.


หากท่านเป็นผู้ร่วมงานที่นั่งรถเข็นหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ info@sensationthailand.com เพื่อที่เราจะได้อำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการร่วมงาน 


SMOKING AREAS | พื้นที่สูบบุหรี่:
There is a non-smoking policy inside the building, there are dedicated smoking areas outdoor that can be reached during the event. There are cigarettes available for sale at the event, which can be purchased by RFID.


ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณงานโดยเด็ดขาดหากท่านต้องการสูบบุหรี่ทางผู้จัดได้จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้บริเวณด้านนอกและมีบุหรี่จำหน่ายภายในบริเวณงานโดยท่านสามารถซื้อได้ด้วยระบบ RFID 

 

CELEBRATE SAFE | เพื่อความปลอดภัย
During Sensation, we celebrate safely. When you (or your friend) are not feeling well, please visit one of our first aid teams – look for the RED First Aid Signage inside the building. The first aid team is your friend and are here to help you without judgment. Please do not drink and drive. There will be enough Line Taxi, and You Drink I Drive available to bring you home save.


เพื่อความปลอดภัยกรณีที่ท่านมีอาการไม่สบายกรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์พยาบาลกรุณามองหาสัญลักษณ์กากบาทสีแดงภายในบริเวณงานทางทีมพยาบาลยินดีให้การดูแลท่านอย่างเต็มที่ขอความร่วมมือไม่ขับรถในขณะที่มีอาการมึนเมาทางเรามี LINE Taxi และ You Drink I Drive สำหรับการให้บริการส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัย 


LOST & FOUND | กรณีของสูญหาย
All Lost & Found items will be collected during show-day and transported to IME Productions (Thailand) Co., Ltd. the next day. You can get all the info regarding that from August 01, 2018 onwards. Contact info: info@sensationthailand.com.

          
ทางผู้จัดจะจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้ร่วมงานลืมไว้ทั้งหมดที่บริษัทไอเอ็มอีโปรดักชั่นส์ (ประเทศไทยจำกัดในวันถัดไปท่านสามารถสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไปที่ Contact info: info@sensationthailand.com.

 

HOW TO GET THERE? | การเดินทางมาร่วมงาน

 

BY A CAR | โดยรถยนต์ส่วนตัว
If you choose to come by car, the address for your navigation system is:
BITEC Bangna, Bangkok 

There are very few parking spaces around the venue. If you want to use them, arrive early. The total space capacity of the venue could support around 5,000 cars. 


หากท่านต้องการเดินทางมาร่วมงานโดยรถยนต์ส่วนตัวท่านสามารถใช้ระบบ navigationมาที่:
BITEC Bangna, Bangkok 

จอดรถมีให้บริการตามจุดต่างๆรอบๆสถานที่จัดงานแต่เนื่องจากมีที่จอดรถจำกัดในบริเวณงานหากท่านเดินทางโดยรถยนต์ขอความร่วมมือทุกท่านให้มาถึงก่อนเวลาเพื่อความสะดวกในการหาพื้นที่จอดรถเนื่องจากเรามีบริการที่จอดรถเพียงแค่ 5,000 คัน 

 

TAXIS

If you choose to come by TAXI, just tell the taxi driver to drop off at BITEC, Bangna Hall 98-99-100. 


หากท่านต้องการเดินทางโดย TAXI ท่านสามารถแจ้งคนขับ TAXI ให้ส่งท่านที่ BITEC บางนาฮอลล์ 98-99-100

 

SKY TRAIN | รถไฟฟ้า
Take off at Bangna station, Exit 1. The BTS will be in service until 24:00, but the door, which enters to the BTS skywalk, will be closed at 23:00.


หากท่านเลือกที่จะเดินทางโดยบีทีเอสกรุณาลงที่สถานีบางนาและใช้ทางออกหมายเลข 1 รถไฟฟ้าจะให้บริการถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ทางเดิน Skywalk ของไบเทคบางนาจะเปิดให้บริการถึงเวลา 23:00 เท่านั้น 

 


We wish you a great Heineken presents Sensation and see you on Sunday!

 

เราหวังว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยได้จากที่ไหนมาก่อนจาก Heineken presents Sensation เจอกันวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคมนี้ที่ BITEC